„СБАЛББ ПЕРНИК” ЕООД
гр. Перник -2307, обл. Перник, местност «Голо Бърдо» тел.: 0884 999636;


                                      ДО
                                     ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно : Избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на  „СБАЛББ – Перник“ЕООД.


 „СБАЛББ – Перник“ ЕООД   на основание чл.188, ал.2 от ЗОП Ви уведомява, че срокът за събиране на оферти се удължава до 15:00 часа на 16.10.2018г.Получените оферти ще се отварят на публично заседание на комисията назначена от възложителя на 17.10.2018г.от 10:00 часа.

Галерия

banner

За пациентите

petience

История

banner3re

TOP