Нашата История

"Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Перник" ЕООД се намира на 3 км. от град Перник в красива планинска местност със смесена гора. Уникалното място на разположение е, че се намира в непосредствена близост до Перник и само на 30 км. от София, като същевременно се ползва от чистия планински въздух и приятен изглед на планината Голо Бърдо.

Съвременната история на СБАЛББ-Перник ЕООД започва от 1954г., когато е построена съществуващата днес сграда на болницата.

Болницата е създадена като "Санаториум за гръдно болни", преобразуван през годините в Окръжен тубдиспансер, Окръжна противотубекулозна болница, държавна белодробна болница.

"Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Перник" ЕООД е правоприемник на Държавна белодробна болница, като следствие от преобразуването и през 2000 г. в еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по ТЗ и изискванията на ЗЛЗ.

Галерия

banner

За пациентите

petience

История

banner3re

TOP