Необходими документи при постъпване в болницата

 

1.Документ за самоличност – лична карта.
2.„Направление за хоспитализация“ с амбулаторен лист към него
3.Европейска здравна карта/ за чужди граждани /
4. Рецептурна книжка (ако има)
5.Лична амбулаторна карта - ако ползва болничен лист.
6.Копие от решение на ТЕЛК, или др. документ / фактура/ за освобождаване от потребителска такса. / ако има/
7.Рентгенови снимки, лабораторни и функционални изследвания / ако има/.

8.Епикризи от минали хоспитализации.

9.Тоалетни принадлежности.

 

Галерия

banner

За пациентите

petience

История

banner3re

TOP