Прием в болницата

 

Приема в „СБАЛББ Перник” ЕООД се осъществява денонощно след преглед от специалист в Приемният кабинет на Диагностично–консултативния ни блок от 08:00 до 16:00 часа или от дежурен лекар от 16:00 до 08:00 часа.
Здравноосигурените лица представят задължително   Направление №7 (за хоспитализация) от личния си лекар или специалист, друго лечебно заведение или ЦСМП. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че има необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на „СБАЛББ Перник”ЕООД.

Здравнонеосигурените лица или при липса на направление, се лекуват срещу заплащане по ценоразписа на лечебното заведение.
Изключения :
- не заплащат здравнонеосигурените пациенти в случай, че се касае за лечение на туберкулоза
- не заплащат здравнонеосигурени социално слаби пациенти отговарящи на критериите на Постановление № 17 на МС с попълване на съответни документи.

Пациенти граждани на Европейския съюз се третират, като здравноосигурени лица, ако представят здравноосигурителна карта. Във всички останали граждани чуждите граждани се лекуват срещу заплащане по ценоразписа на болницата.

На Регистратурата на лечебното заведение, пациентите могат да се информират за заплащането на потребителската такса, както и за възможността да се ползват допълнителни удобства / SAT-телевизия, VIP- стая и др./

Галерия

banner

За пациентите

petience

История

banner3re

TOP