Консултативно - диагностичен блок


 

Приемно - консултативен кабинет

Кабинет за консултация, регистрация, наблюдение и обучение на болни с туберкулоза и
хронични неспецифични белодробни заболявания.
Назначават се и се извършват напълно безплатно за пациенти нужните изследвания.
Назначават се и се отпускат безплатни лекарства.

 


Кабинет за диспансеризация и регистрация на туберколоза:
В кабинета се извършва диспансерно лечение и наблюдение на лица с ТБК, контактни, съмнителни за ТБК, лица с латентна туберкулозна инфекция; диагностична проба Манту; заверка на здравни книжки и медицински свидетелства.

Отделение по образна диагностика:

Сектора разполага с модерна рентгенова
ехографска и ехокардиографска апаратура, както и с апарати за функционално изследване
на дишането и електрокардиография
В Рентгеновия кабинет се извършват рентгенографии и томографии на пациенти с ТБК, с гнойно-възпалителни заболявания, както на амбулаторни пациенти, така и на пациенти срещу заплащане.

 

konsД-р Анелия Владимирова
Специалист "Образна диагностика"
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.43 (35 Votes) 

Медико-диагностични лаборатории:

В лабораторията се извършват различни видове хематологични, биохимични, микробиологични анализи, анализи за урина и др. видове материал. Чрез интерпретацията на тези анализи, лекарите клиницисти поставят по-бърза, точна и пълна диагноза, контролират хода и ефекта на лечението, провеждат ефективна профилактика и оценка степента на възстановяване на здравето и трудоспособността на пациентите.
В лабораторията се провежда вътрешен контрол на качеството – изготвят се контролни карти, прави се оценка на невъзпроизводимостта и недостоверността на резултатите въз основа на статистическите показатели:
D%, SD, CV.
Лабораторията участва в НСВОК(национална система за външна оценка на качеството). Получените резултати се обсъждат и ако има отклонения се предприемат корегиращи действия, съгласно стандартна процедура.

klin-labД-р Анка Венева
Специалист "Клинична лаборатория"
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.94 (9 Votes)

 

 


Бронхологичен кабинет
разполага със съвременна бронхоскопска техника оборудвана със система за
видеонаблюдение.

 Кабинет за ФИД

Галерия

banner

За пациентите

petience

История

banner3re

TOP