"Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник" ЕООД е правоприемник на Държавна белодробна болница, като следствие  от преобразуването й през 2000г. в еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по Търговския закон и изискванията на ЗЛЗ.

Галерия

banner

За пациентите

petience

История

banner3re

TOP