Доставка на чугунен водогреен котел за отопление с течно гориво /нафта/ за нуждите на СБАЛББ Перник ЕООД, гр.Перник
Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛББ Перник ЕООД 2019г.
СБАЛББ Перник ЕООД обявява обществена поръчка за Ремонт на покривна конструкция на сградата на СБАЛББ Перник
Съобщение за удължаване на срока за избор на доставчик на газьол за отопление, маркиран червен, с 0,1 % S за нуждите на СБАЛББ – Перник ЕООД, за нуждите на „СБАЛББ – Перник“ЕООД
Съобщение за удължаване на срока за избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „СБАЛББ – Перник“ЕООД
СБАЛББ Перник ЕООД обявява процедура за избор на фин.институция за комплексно банково обслужване. Поканата е публикувана в сайта на МЗ на 10.10.2018г.
Избор на доставчик на газьол за отопление ,маркиран червен, с 0,1 %S за нуждите на СБАЛББ - Перник ЕООД
Доставка на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група , пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на СБАЛББ - Перник ЕООД
Доставка на медикаменти за нуждите на СБАЛББ - Перник ЕООД
Доставка на медицински изделия за нуждите на СБАЛББ - Перник ЕООД

Галерия

banner

За пациентите

petience

История

banner3re

TOP